MORADS mener:

  • Atom- og kemikalieaffaldet fra Risø har en sådan karakter, at en nedgravning og blind tro på at naturen klarer resten strider mod forsigtighedsprincippet - historien har før vist, at man tog fejl
  • Atom- og kemikalieaffaldet skal blive over jorden, hvor man kan holde opsyn og udskifte emballagen efterhånden som den tærer
  • Atom- og kemikalieaffaldet skal ikke nedgraves i nogen af de fem udpegede kommuner
  • En nedgravning af atomaffald i én af de fem kommuner vil ramme særligt hårdt, eftersom udviklingspotentialerne her primært er knyttet til naturværdier
  • De ansvarlige politikere og embedsmænd har svigtet i forhold til beslutningsgrundlagets fokus på åbenhed og offentlighed i beslutningsprocessen
  • Processen omkring atomaffaldet strider mod Århuskonventionens krav om offentlighedens adgang til information samt involvering af offentligheden. Især svigtede man, da de seks områder blev offentliggjort i maj 2011. Her burde man have besøgt områderne og informeret om planerne
  • Tillid kræver åbenhed – initiativet ligger hos atomaffaldssagens ansvarlige

Kort

nej taknej tak
Du er her: Home Om Morads MORADS mener...