PRESSEMEDDELELSE - Borgermøde om atomaffaldsplanerne d. 5. maj 2014

Informationsmødet om den mulige placering af et slutdepot for atomaffald i Skive Kommune, der er arrangeret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, finder sted kl. 19.00 i KulturCenter Limfjord. Men allerede to timer forinden starter borgermødet. 

- Vi ønsker at inddrage vores borgere i denne proces, fordi en mulig placering af atomaffald i vores kommune får stor betydning for borgerne og hele vores egns udvikling. Vi håber på et stort fremmøde, så Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kan se, at vi i Skive står sammen om at finde den bedste løsning, hvilket ikke er en placering af atomaffaldet i et slutdepot i vores undergrund, siger Peder Christian Kirkegaard, borgmester i Skive Kommune. 

Skive Kommune og MORADS ønsker sammen med borgerne at rette fokus mod de muligheder, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har valgt at se bort fra. De fem udpegede kommuner, som kan risikere at skulle lægge undergrund til et slutdepot for atomaffald, ønsker atomaffaldet placeret i et mellemlager over jorden, hvor der kan føres tilsyn med det – i stedet for et slutdepot, hvor det giftige affald graves ned i jorden. De fem kommuner ønsker muligheden for placeringen i et mellemlager inddraget i processen omgående, samt som minimum en timeout på arbejdet med at finde en lokalitet til slutdeponering af atomaffaldet i undergrunden. 

- På borgermødet vil vi sammen med borgerne formulere argumenterne, som vi efterfølgende vil præsentere for ministeren, når vi mødes med ham d. 12. maj i København. Vores mål er at få politikerne til at indse, at der er brug for en mere grundig undersøgelse af mellemlagerløsningen, inden der træffes yderligere beslutninger om atomaffaldets fremtid. Vi ønsker ikke en forhastet beslutning og vil hellere forsinke processen, hvis det betyder, at alle fakta kommer på bordet, så der i sidste ende bliver truffet en beslutning, baseret på korrekt fakta, siger Anders Rask, formand for MORADS. 

For at underbygge fornuften i at arbejde for en mellemlagerløsning samt klarlægge, hvad et slutdepot i kommunens undergrund vil betyde for borgerne og for egnen, har Skive Kommune og MORADS valgt at invitere tre oplægsholdere til det fælles borgermøde, se program.

PROGRAM

 17:00-17:30 Sandwich

 17:30-17:45 Velkomst ved borgmester Peder Christian Kirkegaard og Anders Rask, MORADS

 17:45-18:05 Oplæg ved Jens Bjørneboe; pensioneret lektor, mag.scient.: Affaldets karakter og  mellemlager

 18:05-18:15 Oplæg ved René Sylvestersen; Museumsdirektør ved MUSE®UM: Om geologi og  grundvand

 18:15-18:25 Oplæg ved Poul Pedersen, direktør Thise Mejeri: Konsekvenser ved atomaffaldet for erhverv, bosætning, branding m.m.

 18:25-18:50 Åben debat og kommentarer

 18:50-19:00 Lokaleflytning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses møde og kort pause

 

19:00-21.00 Borgermøde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses miljøvurdering

 

 

Yderligere kommentarer

Borgmester Peder Christian Kirkegaard: 9915 5510

Formand for Morads, Anders Rask: 2971 7800 

Kort

nej taknej tak
Du er her: Home Pressemeddelelser Borgermøde i KCL